NattoPharma ASA - Interim rapport 1. kvartal 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hovedpunkter

  • Omsetning i 1. kvartal 2011

Selskapet hadde et salg på MNOK 2,5 i 1. kvartal 2011.

  • Utsikter

Styret og administrasjonen har under 1. kvartal 2011 revidert og fastlagt nye strategier for selskapet. Sammen med ressurskrevende oppkapitalisering av selskapet og en mer aktiv kommersialisering av varemerket MenaQ7® er selskapets posisjon styrket i markedet for naturlig vitamin K2.

  • Styrking organisasjonen

I tråd med revidert strategi har NattoPharma i løpet av perioden siden årsskiftet styrket staben innen salg og FoU. Dan Edwall er engasjert som Vice President R&D. Bertil Andersson er ansatt som Vice President Salg og Jonas Hahn er engasjert som Vice President Functional Food. Dette forventes å gi selskapet enda sterkere gjennomslagskraft og evne til å formidle budskapet om vitamin K2 globalt.

  • Videreutvikling av patentplattform

Det Europeiske Patentkontor (EPO) har formelt godkjent og registrert NattoPharma's patenter i mars i år, som ble omtalt i 4-kvartalsrapporten 2010. 

  • To nye kliniske studier igangsatt i 1. kvartal 2011

Det er igangsatt to nye studier i 1. kvartal 2011, VitaK-CAC studien som angår åreforkalkning og studie for å analysere biokjemiske markører for vitamin K2/­MenaQ7® effekt hos pasienter med alvorlig nyresvikt.

  • Gjennomført fortrinnsrettemisjon og konvertering av obligasjonslån til egenkapital  

I ekstraordinær generalforsamling 20. januar 2011 ble det besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettemisjon på MNOK 20,5 som ble gjennomført og registrert i mars 2011. Samtidig ble styret gitt en fullmakt til å utstede inntil 2 millioner aksjer for å konvertere MNOK 8,5 av selskapets obligasjonslån til egenkapital etter avtale med obligasjons­eierne. Konverteringen fant sted 14. april 2011.


For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Peter Carlsson, tlf. +47 67 20 02 50
CEO
NattoPharma ASA


Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker