NattoPharma kjøper MGP Diagnostics, overtar viktig patent

NattoPharma ASA har overtatt samtlige aksjer i MGP Diagnostics AS og dermed sikret seg full kontroll med et godkjent patent. Patentet er sentralt i utviklingen av diagnostiske produkter som kan påvise behovet for det naturlige K2 vitamin-produktet MenaQ7®, som NattoPharma har eksklusive rettigheter til.
 
NattoPharma har overtatt 100 % av aksjene i MGP Diagnostics til NOK 131 per aksje, totalt NOK 131.000, fra de tidligere eierne Anacott Steel AS (22,5 %), Stein Westbye (22,5 %), Leon Schurgers (22,5 %), Cees Vermeer (22,5 %) og VitaK (10% ).
 
VitaK er rangert som det fremste miljøet innen Vitamin K forskning og er et heleid selskap av Universitetet i Maastricht.  VitaK utfører det meste av NattoPharmas forskning innen vitamin K2. Avtalen gir VitaK rett til 5 % royalty av inntekter generert av MGP Diagnostics begrenset til NOK 5 millioner per år og totalt NOK40 millioner i patentets levetid.
 
VitaK har registrert og investert over 2 millioner Euro i det viktige patentet, som dekker utvikling og bruk av monoklonale antistoffer mot matrix Gla protein (MGP). Dette er et vitamin K-avhengig protein som er viktig i kroppens forsvar mot åreforkalkning. 
 
-Patentet gjør det mulig for NattoPharma å utvikle tester som kan påvise aktivt og ikke-aktivt MGP i blodprøver. Ikke-aktivt MGP samsvarer med kalsifiserte arterier, aktivt MGP med normale arterier. Studier viser at NattoPharmas MenaQ7 reduserer ikke-aktivt MGP. Dette gir muligheter for tidlig påvisning av personer som kan trenge tilskudd av NattoPharmas produkt MenaQ7 for å forebygge kalsifisering av blodårer. Dersom vi lykkes med å utvikle et slikt diagnostisk test konsept vil dette ha meget stor markedsverdi for så vel MGP Diagnostics som NattoPharma, sier administrerende direktør Egil Greve i NattoPharma.
 
I tillegg vil patentet kunne benyttes til utvikling av testmetoder mot kalsifisering i forbindelse med  nyresvikt, osteoarthritt, rheumatoid arthritt, diabetes mellitus samt tumorer. Vurdering og utvikling av ulike anvendelsesområder vil skje i samarbeid med VitaK.
 
- Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til konflikten rundt MGP Diagnostics. Med denne oppkjøpsavtalen legger vi dette bak oss og ser frem til at NattoPharma kan konsentrere seg om kommersialisering av patentet knyttet til diagnostisering, i tillegg til øvrig forretningsutvikling, sier styreleder Erik Langaker. Han understreker at samarbeidet med VitaK og forskningsmiljøet ved Universitetet i Maastricht er blitt ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen.
Morten Sundstø, som fortsatt er en av de største aksjonærene i NattoPharma, sier i en kommentar: 
- Jeg er tilfreds med avtalen både for NattoPharmas og egen del, og jeg ser frem til å følge NattoPharmas videre utvikling.
For øvrig er det nå enighet mellom NattoPharma og tidligere styreleder Morten Sundstøs selskap Anacott Steel AS om utbetaling av resterende beløp i konsulentavtalen inngått mellom partene. Forholdet til tidligere adminstrerende direktør Stein Westbye er også avklart, idet Westbye aksepterer en avkorting av sin etterlønnsavtale.
 
 
###
 
For mer informasjon kontakt Egil Greve  - Tel: +47 951 09 565

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker