NattoPharma og Karolinska Institutt signerer LOI for fremtidig forskningssamarbeid

NattoPharma, Karolinska Institutt i Stockholm (KI) samt Center for Molecular Medicine i Stockholm (CMM), har i dag signert et LOI for et fremtidig forskningssamarbeid. KI og CMM er spesielt anerkjent for sitt omfattende arbeid med dialysepasienter og forskning innen nyresykdommer. Et stort problem for nyrepasienter er omfattende cardiovascular kalsifisering, som kan være en viktig årsak til den store dødeligheten blant denne pasientgruppen. Nyere studier utført av Maastricht Universitetet kan indikere at MenaQ7 (NattoPharma's vitamin K2) kan ha en meget positiv effekt på å redusere denne kalisifiseringen, og dermed hjelpe denne omfattende pasientgruppen.
Partene ønsker og ytterligere å dokumentere MenaQ7's positive effekt for denne pasientgruppen. "Vi håper å kunne dokumentere at MenaQ7 vil kunne redusere de omfattende problemene denne pasient gruppen har med cardiovascular kalsifisering, og som dermed forhåpentligvis vil øke forventet levealder for dem" sier Professor Martin Schalling fra KI. "Vi har store forventninger til dette samarbeidet, og ser dette som en meget viktig del av vår nye strategi for å ta oss inn i farmasimarkedet, som vi frem til nå har ventet med å entre" sier CEO Morten Sundstø i NattoPharma.
 
Kontaktpersoner:
 
Morten Sundstø
CEO NattoPharma ASA
Tlf +47 950 61860
 
Dr. Martin Schalling
Professor KI og CMM
Tlf: +46 70 4841230

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner