NattoPharma utnevner nøkkel person:Eric Anderson slutter seg til Vitamin K2 som leder for utvikling av internasjonale markeder

4. April 2013, OSLO, NORGE – NattoPharma (NATTO: Oslo Axess) annonserer utnevnelse av Eric Anderson som Senior Vice President Global Sales & Marketing.

I den ny-etablerete stillingen som SVP, vil Eric Anderson styre den globale salgs & markeds­førings-plattformen for NattoPharma’s proprietære produkter, inkludert Vitamin K2 portføljen for varemerket MenaQ7®. I tillegg til å etablere og lede hovedkontoret for Nord Amerika for NattoPharma, vil Eric Anderson være ansvarlig for og lede selskapets strategiske salgs og markeds­aktiviteter.

Eric Anderson har vært aktiv innen kostilskuddindustrien i mer enn 20 år, hvor har vært sentral i introduksjonen av flere suksessfulle nye ingredienser i USA, inkludert Chitosan, Tonalin CLA og MenaQ7® naturlig Vitamin K2.

  • Eric Anderson har lang erfaring gjennom etablering av salgs og markedsaktiviterter i USA for norske selskaper.
  • 1995 – 1998 arbeidet for Natural ASA, med salg og markedsføring – lansering av Absorbitol® Chitosan og Tonalin® CLA.
  • 1998 – 2004 Managing Partner for Ignite Marketing Group, et PR og markedsføringsselskap spesialisert innen helse teknologi
  • 2003 – 2010 Brand Manager for PL Thomas – etablering avMenaQ7™ som et markeds- dominerende vitamin K2 varemerke i USA. Parallelt var han ansvarlig for lansering av 5-LOXIN®, en nøkkel ingrediens i salg av ledd-helseprodukter i USA.
  • 2010 – 2013 Global VP Sales and Marketing for Aker BioMarine Antarctic, hvor han var ansvarlig for etablering og oppbygging av selskapets Nord Amerika kontors, med vekt på å promotere krill-oljevaremerket Superba™.

Arbeidende styreformann i NattoPharma, Frode Marc Bohan, sier, “Ansettelsen av Eric Anderson representerer en viktig milepel i reorganiering av NattoPharma. USA er det ledende kosttilskuddmarkedet, hvor MenaQ7® opprinnelig ble introdusert. Nå flyttes Global Sales & Marketing ansvaret til USA for å videreføre vår internasjonale satsing. Eric Anderson skal bygge opp selskapets salgsteam i USA.”

Bohan fortsetter: “Eric Anderson har vært en sentral ressurs i oppbygging av 5 store amerikanske kosttilskuddsvaremerke – hvorav Tonalin, 5-Loxin of Sperba Krill Olje alle i dag med en årlig omsetning på mer enn USD 100 millioner. Det er viktig for vår langsiktige suksess at vi lykkes i USA. Med våre propietære kliniske data og nye patenter, vil vi ha det nødvendige grunnlaget for å bygge denne virksomheten. Jeg er veldig stolt over at Eric Anderson valgte NattoPharma. Han vil sterkt bidra til å øke selskapets aksjeverdi.”

Om MenaQ7®

MenaQ7® er et naturlig vitamin K2 produkt som er det reneste og mest bio-tilgjengelig form av menaquinone-7 (MK-7). MenaQ7® er den best kommersielt tilgjengelig naturlig vitamin K2 med dokumentert aktivitet og stabilitet, og med flere godkjentet internasjonale patenter innen hjerte-kar helse.

Om NattoPharma

Som et bio-teknoligi selskap innen kosttilskudd, er NattoPharma den verdensledende innovatøren av Vitamin K2 menaquinone-7. Selskapets varermerke MenaQ7® støttes av en golbal IPR portefølje og forskning som dokumenterer klare helseeffekter for både ben- og hjerte-kar helse. NattoPharma har siden 2007 hatt en eksklusiv samarbeidsavtale med VitaK, Maastricht Universitetet i Nederland, innen forskning omkring vitamin K2 og dets positive helse-effekter.  

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Hogne Vik
CEO, NattoPharma
Mobil: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com