Nordic Health foreslår fusjon med NattoPharma

(Lysaker, 17. november 2008) Nattopharma ASA har fra styret i Nordic Health ASA (NORH) mottatt forslag om mulig fusjon mellom Nattopharma ASA (NATTO) og Nordic Health ASA. Begge selskapene er notert på axess listen ved Oslo Børs.
Aksjonærene i NATTO tilbys et bytteforhold på 2,12891 aksjer i Nordic Health ASA mot 1 aksje i NattoPharma ASA. Dette verdsetter det samlede selskapet til i overkant av MNOK 300 og vil gi dagens aksjonærer i NattoPharma 50 % av utestående aksjer i det fusjonerte børsnoterte selskapet.
 
Det har i helgen vært avholdt møter mellom styret og ledelse i selskapene, der man har diskutert hvordan et felles selskap ville kunne organiseres, samt det økonomiske og strategiske rasjonale for en eventuell fusjon.
 
I brevet fra Nordic Health legges det opp til at NattoPharma vil bestå som et heleid datterselskap, og at dagens ledelse i selskapet vil gis betydelig frihet i utviklingen av den økonomiske og strategiske plattform som allerede er bygget opp, herunder videre forskning og kommersialisering av vitaminet K2(MenaQ7) samt tilhørende områder. Man legger videre opp til å fortsette det gode samarbeidet med VitaK og Universitet i Maastricht.
 
Egil Greve vil tilbys å fortsette som administrerende direktør i NattoPharma, og vil i tillegg ha en sentral rolle i ledelsen av konsernet. Erik Langaker er forespurt om å overta som leder for styret i et fusjonert selskap.
 
NattoPharma kjenner Nordic Health ASA som et veldrevet og lønnsomt selskap med flere operasjonelle enheter innen forskjellige former for kostholdsprodukter. Selskapet har en betydelig kundebase i Norden, og har de siste 2 årene vært en av NattoPharma's største kunder. Det er blant annet gjennom dette arbeidet man har bygget opp gjensidig kunnskap om MenaQ7 og dets internasjonale markedspotensial.
 
Gjennom en fusjon vil selskapene danne grunnlag for å kunne ta ut kostnadssynergi knyttet til børsnotering, markedsbearbeidelse og produktutvikling. I tillegg vil et samlet selskap stå sterkere finansielt både hva gjelder balansemessige betraktninger samt kortsiktig evne til vise positiv utvikling i kontantstrøm.
 
I dagens turbulente finansielle marked er det viktig med markedsmessig størrelse og soliditet - både i forhold til kommersielle betraktninger overfor kunder, så vel som i forhold til det å være et attraktivt investeringsobjekt. Et eventuelt sammenslått selskap vil basert på dagens kurser ha en markedsverdi på noe over MNOK 300 og i så måte kunne kvalifisere seg for en plass på hovedlisten ved Oslo Børs.
 
Styret er orientert om at Nordic Health har vært i kontakt med noen av selskapets største aksjonærer over helgen, og er kjent med at disse som representerer nærmere 50 % av utestående aksjekapital har stilt seg positive til en mulig transaksjon mellom partene.
 
Styret i NattoPharma vurderer en mulig fusjon som interessant, og har med bakgrunn i vurderinger angitt, valgt å engasjere First Securities ASA og Advokatfirma Thommessen til å rådgi selskapet i forhold knyttet til en eventuell transaksjon. Selskapet vil umiddelbart starte arbeidet med å verifisere modell og verdigrunnlag for å kvalifisere premisser for en endelig transaksjonsmodell.
 
Styret regner med at man vil kunne komme med en kvalifisert oppfatning av forslaget før utløpet av desember d.å., og vil fortløpende i perioden frem mot dette tidspunktet, arbeide for å synliggjøre verdien av selskapet. 
 
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Erik Langaker, Styreleder,  tlf +47 97 69 45 55
Egil Greve, Adm Dir.,  tlf.+47 95 10 95 65
 
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner