Operasjonell oppdatering fra NattoPharma ASA pr. 31.03.2009

NattoPharma har gjennomført kostnadskutt så langt i 2009, som medfører at kostnadsbasen er redusert med ca NOK 9 mill i forhold til 2008. Full effekt av kuttene vil gjøre seg gjeldende fra om med 2. kvartal. Selskapet vurderer løpende ytterligere kostnadsbesparelser. Den kvartalsvise "break-even" omsetningen er derigjennom redusert til ca NOK 10mill.
 
Omsetningen i 1. kvartal 2009 ble NOK 8 mill, sammenlignet med NOK 5,1 mill i 1. kvartal 2008. Det er særlig utviklingen i det amerikanske markedet som er positivt. "Salget går overraskende bra, på tross av finanskrise og resesjon. Vi ser for oss en ytterligere positiv utvikling for resten av året, ettersom vi forventer effekt av at vi nå har produktet vårt godkjent i EU" sier CEO Thomas Christensen.
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sundstø, mobil tlf. +47 950 61 860
IR ansvarlig

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner