Ordinær generalforsamling 2011 NattoPharma ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ordinær generalforsamling den 22. juni 2011 kl. 15.00 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.        Åpning av møtet ved styrets leder Ragnvald Holm Lie og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2.        Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3.         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4.         Årsregnskapet og årsberetningen for 2010

 
5.         Valg av medlemmer til valgkomiteen

6.         Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

7.         Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens    medlemmer

8.         Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

9.         Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

10.       Behandling av styrets prinsipper om fastsettelse av   lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet
      


Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker