ORGANISATORISKE ENDRINGER

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

CEO Morten Sundstø meddelte styret i NattoPharma i styremøte 21. september d.å. at han ikke ønsker å fortsette som CEO i NattoPharma, hvilket styret aksepterte. Årsaken var blant annet at Sundstø ikke ønsket å være CEO i NattoPharma for et nytt styre som foreslått av den Aksjonærgruppen som har krevd valg av nytt styre på ekstra ordinær generalforsamling 11. oktober 2010. Sundstø er derfor nå i notis periode som varer i 60 dager regnet fra 21. september d.å.

For nærmere informasjon:
Morten Sundstø
CEO
NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner