Oridinær generalforsamling NattoPharma ASAStyrevalg:
Generalforsamlingen traff følgende enstemmig beslutning mht valg på nytt styre:
Morten Sundstø ble gjenvalgt for en periode på 2 år, og valgt som ny styreleder. Stein Vidar Westbye og Christian B. Teig ble valgt som nye styremedlemmer. Etter valget består styret av følgende medlemmer:
Morten Sundstø, Styrets leder
Line Ravlo-Losvik, styrets nestleder
Theresa Comiskey Olsen, styremedlem
Stein Vidar Westbye, styremedlem
Christian B. Teig, styremedlem

Valgkomiteen:
Alexander Munch-Thore ble gjenvalgt som leder for en periode 1 år.
Hogne Vik og Bjørn Pedersen ble valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på 2 år.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker