Presentasjon 3. kvartalsresultat 2008 NattoPharma ASA - korrigering av dato

Presentasjonen vil finne sted tirsdag 11. november 2008 kl. 16.00 i lokalene til Orion Securities, Rådhusgaten 25, Oslo.
 
Med vennlig hilsen
NattoPharma ASA
Egil Grev
Adm. dir.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner