Presentasjon av 3 kvartalsrapport NattoPharma ASA

NattoPharma inviterer aksjonærer, investorer og andre interessenter til en presentasjon av selskapets 3. kvartalsresultat 2008.
 
Sted: Orion Securities, Rådhusgaten 25
Tid: Tirsdag 12. november 2008 kl. 16.00
 
Med vennlig hilsen
NattoPharma ASA
Egil Greve
Adm.direktør
 
Påmelding til Orion Securities, tlf 21 00 29 00  

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner