Presisering av feilsitering til Hegnar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Styreleder Ragnvald Holm Lie er i dag feilsitert på Hegnar.no i forbindelse med revisors begrunnelse til at hans påståtte fratredelse. NattoPharma ønsker å presisere at det ikke er korrekt at "revisor følte at den ikke fikk nok "backing" hos den avgåtte ledelsen av selskapet. Blant annet ble krav om en finansieringsplan ikke fulgt opp. Revisor trakk seg dermed." For det første har revisor ikke trukket seg, og for det andre har revisor aldri utrykt denne kritikken til ledelsen i NattoPharma. Det er imidlertid korrekt at revisor ved flere anledninger har påpekt at styret i NattoPharma har en handleplikt i hht Allmennaksjelovens § 3-4 og § 3-5 pga selskapets negative egenkapital. Dette er imidlertid tidligere informert om blant annet i kvartalsrapporter og kommunikasjon til markedet.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner