PRESISERING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSAVTALE MED STYRELEDER I NATTOPHARMA ASA

Gjennom medieoppslag er det skapt inntrykk av uenighet om bakgrunnen for utarbeidelse av en kompensasjonsavtale mellom NattoPharma ASA og selskapets styreleder, Erik Langaker. Valgkomiteen i selskapet ønsker å presisere at det ikke foreligger noen slik uenighet. 
 
Som valgkomite er det vår oppgave å søke, motta, og vurdere forslag til styremedlemmer i selskapet og deretter anbefale egnede kandidater til selskapets aksjonærer på generalforsamling. I dette arbeidet vil det naturligvis alltid være diskusjoner om honorar og avtaler som økonomisk kompensasjon for deltagelse i styrearbeidet. Slik ble også prosessen gjennomført i forbindelse med vurdering av Erik Langaker's kandidatur i august 2008. Således ble premissene for økonomisk kompensasjon også diskutert i denne saken. Ettersom valgkomiteen selvfølgelig ikke har noe beslutningsmandat, ble kompensasjonsdiskusjonene videreformidlet til administrasjonen og styret i selskapet på normal måte. Det er her diskusjonene er realitetsbehandlet. Den påståtte konflikt er derfor etter valgkomiteens mening ikke eksisterende, men heller oppkonstruert av eksterne parter.
 
Erik Langaker ble foreslått, vurdert, og anbefalt etter gjeldende praksis og som normalt ble premissene for eventuell kompensasjon diskutert. Valgkomiteen opplever således ikke at dagens styreleder har handlet, uttalt seg eller opptrådt annet enn normal praksis i tilsvarende situasjoner vil tilsi.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner