PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NATTOPHARMA ASA

Ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, ble avholdt 8. september 2008 kl. 13.00 CET på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.
 
Tilstede var;
Aksjonærer som representerer 74,16 % av selskapets aksjer var representert hvorav 69,32 % ved fullmakt. Fortegnelsen ble referert for generalforsamlingen, og det fremkom ingen innvendinger mot denne.
  
Til behandling forelå:
 
1 Åpning av møtet ved Valgkomiteens medlem Hogne Vik, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 
2  Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.
      Ervin Auren ble enstemmig valgt til å lede møtet. 
 
3  Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
    Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden som derved ble enstemmig godkjent.
 
4  Valg av én person til å medundertegne protokollen
    Hogne Vik ble enstemmig valgt til å med­undertegne protokollen sammen med møteleder.
 
5  Styrevalg
Tre styremedlemmer, hhv styrets nestleder Line Ravlo-Losvik samt styre­medlemmene Theresa Comiskey Olsen og Christian B. Teig, meddelte sin fratredelse 22. august 2008 som følge av uenighet med de to gjenværende styremedlemmene i en sak som var oppe til styrebehandling i et styremøte avholdt 21. august 2008.  I tillegg har styrets leder, Morten Sundstø meddelt at han trekker seg fra styret i melding til Oslo Børs datert 8. september 2008.
             
Valgkomiteen har besluttet å foreslå valg på nytt styre med følgende kandidater:
             
Frank Bjordal
Theresa Comiskey Olsen
Erik Langaker
             
Generalforsamlingen traff følgende beslutning basert på forslag fra Valgkomiteen;
Erik Langaker ble valgt som ny styreleder, Frank Bjordal og Theresa Comiskey Olsen ble valgt som nye styremedlemmer.
Det ble avholdt avstemming over valgkomiteens forslag til nytt styre. Forslaget ble vedtatt med 65,76 % mot 34,24 % stemmer. Det ble ikke krevet skriftlig avstemming.
 
Styret består etter valget av følgende medlemmer:
Erik Langaker, styrets leder
Theresa Comiskey Olsen, styremedlem
Frank Bjordal, styremedlem
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.50
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker