Regulatoriske forhold

NattoPharma har mottatt informasjon fra Den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)at vår søknad om godkjennelse av vitamin K2 for det europeiske markedet forventes behandlet i EFSA's neste kvartalsmøte i juli 2008.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner