Siste handelsdag for tegningsretter og utløp av tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Omsetningsperioden for tegningsretter (NATTO T) og tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i NattoPharma ASA avsluttes kl. 17.30 i dag, 9. mars 2011.

Tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye aksjer før dette tidspunkt vil bli slettet og derved miste sin verdi. Ubenyttede tegningsretter vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til innehaveren.

Innehavere av tegningsretter (enten tildelte eller ervervede) må for å tegne nye aksjer sende en korrekt utfylt tegningsblankett per faks til Fondsfinans, +47 23 11 30 04.

For nærmere opplysninger henvises det til prospektet datert 22. februar 2011.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner