Status for publisering av “hjerte-kar” datene i 3 års studien

28. Juni 2013 Oslo, Norway. Det vises til avsnitt om Forskning og Utvikling i kvartalsrapport datert 30. mars 2013 hvor det ble opplyst følgende;

En vitenskapelig sammenskriving av «hjerte-kar dataene» fra samme studie forventes å bli publisert i et internasjonalt tidsskrift i løpet av 2. kvartal 2013.

Professor Cees Vermeer ved Universitetet i Maastricht, nylig kåret til en av verdens 2,5% mest anerkjente vitenskapspersoner, har sendt inn en artikkel til vurdering i et internasjonalt “høy-ranket” tidsskrift som beskriver positive helseeffekter av tre års regelmessig inntak av NattoPharma’s vitamin K2 produkt, MenaQ7. Artikkelen var forventet å bli publisert innen utgangen av andre kvartal 2013.

Vurderingstiden i det aktuelle tidsskriftet er noe lenger enn forventet. Dette er ikke en uvanlig situasjon for høyrangerte tidsskrifters håndtering av innsendte orginale vitenskapsdata.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Hogne Vik

CEO

Cell phone: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne@nattopharma.com

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner