Styret i NattoPharma ASA

På styremøte 22. august 2008 valgt tre styremedlemmer å trekke seg dra sine styreverv i NattoPharma ASA. Det oppsto disens vedrørende en utenom selskapelig hendelse som ikke involverer selskapets daglig drift, avtaler ei heller intensjonsavtaler. Saken søkes løst på en uavhengig og konstruktiv måte. Det vil i dag bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling 8. September 2008, hvor det vil bli foreslått valg av nytt styre i NattoPharma ASA. Valgkomiteen vil så snart det foreligger forslag til nytt styre kommunisere dette.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner