TILLEGGSPROSPEKT NATTOPHARMA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NattoPharma ASA har i dag publisert tilleggsprospekt til prospekt for fortrinnsrettsemisjonen datert 7. mars 2011. Tilleggsprospektet har blitt gjennomgått og kontrollert av Finanstilsynet.

Informasjonen i tilleggsprospektet skal anses som en del av prospektet av 22. februar 2011 og som en del av tegnings-grunnlaget for investeringer i de nye aksjene som tilbys i fortrinnsrettsemisjonen.

Tilleggsprospektet vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nattopharma.no, og på hjemmesiden til Fondsfinans ASA, tilrettelegger i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, www.fondsfinans.no.

Tilleggprospektet vil også stilles vederlagsfritt tilgjengelig på selskapets hovedkontor og på kontoret til Fondsfinans ASA.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner