Utbetalinger til tidligere styreleder Morten Sundstø og administrerende Direktør Stein Westbye stanses.

Styret i NattoPharma ASA har besluttet å stanse utbetalinger fra NattoPharma ASA til tidligere styreleder Morten Sundstø og tidligere administrerende direktør Stein Westbye etter undersøkelser av deres rolle i et selskap som har overtatt rettighetene til et patent som NattoPharma lenge har ønsket å kjøpe.
 
Sundstø har hatt en konsulentavtale med selskapet som er terminert, og betalinger i avtalens oppsigelsesperiode vil nå bli holdt tilbake. Det samme gjelder etterlønn til Westbye, som utgjør ca MNOK 2,5.
 
- Vi mener at det ikke er grunnlag for å fortsette utbetalingene. Til tross for uttalelser til media om det motsatte, synes det klart at Sundstø og Westbye gikk inn på eiersiden i selskapet MGP Diagnostics AS på vårparten med mulighet for å berike seg på NattoPharmas bekostning. Dette ble gjort mens Sundstø var styremedlem og Westbye administrerende direktør, sier Erik Langaker, som ble valgt som ny styreleder i NattoPharma på ekstraordinær generalforsamling 8. september 2008.
 
Det nye styret iverksatte undersøkelser av saken umiddelbart etter konstituering 11. september 2008.
 
Tre av medlemmene i det tidligere styret trakk seg i august etter at de ble kjent med at daværende styreleder Sundstø var blitt medeier i MGP Diagnostics uten å informere styret eller ledelsen i NattoPharma. Selskapet ble etablert i april i år for å kommersialisere et patent som ble overtatt fra NattoPharmas samarbeidspartner VitaK, og som NattoPharma lenge har ønsket å overta. NattoPharma ønsker å benytte patentet til å utvikle komplementære produkter som kan øke behovet for det naturlige K2 vitamin-produktet MenaQ7(TM), som NattoPharma har eksklusive rettigheter til.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Styreleder Erik Langaker, tlf. +47 97694555
Administrerende direktør Egil Greve, tlf. +47 95109565
 
Lysaker 19. september 2008

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner