Utfyllende informasjon vedr foreslått fusjon mellom Nordic Health og NattoPharma

 
Nordic Health foreslår fusjon med NattoPharma
 
(Lysaker, 17. november 2008) NattoPharma ASA har fra styret i Nordic Health ASA mottatt forslag om mulig fusjon mellom de to selskapene. Styret i NattoPharma vurderer forslaget som interessant og har engasjert rådgivere i prosessen med å vurdere hvordan en eventuell fusjon kan gjennomføres med sikte på å oppnå maksimal verdiskaping for aksjonærene.
Forslaget fra Nordic Health innebærer at aksjonærene i NattoPharma tilbys 2,12891 aksjer i Nordic Health for hver aksje i NattoPharma.  Dette verdsetter et fusjonert selskap til i overkant av 300 millioner kroner og vil gi dagens aksjonærer i NattoPharma 50 prosent av utestående aksjer i en eventuell sammenslått virksomhet.
Det har i helgen vært samtaler mellom styre og ledelse i begge selskaper for å diskutere det strategiske grunnlaget for en fusjon, samt hvordan et fusjonert selskap kan organiseres og drives best mulig. Styret i Nordic Health legger i forslaget vekt på at et fusjonert selskap vil ha en solid finansiell plattform, positiv kontantstrøm og kunne oppnå kostnadsbesparelser i forbindelse med produktutvikling, markedsføring og arbeid knyttet til søknad om opptak ved Oslo Børs. Både Nordic Health og NattoPharma er i dag notert ved Oslo Axess.
 
-          I dagens finansmarked er det viktig med størrelse og finansiell robusthet, både for selskapet som investeringsobjekt og i relasjoner med distributører og kunder. Vi har et positivt inntrykk av Nordic Health og anser forslaget som interessant. Vi går nå inn i en prosess for å vurdere hvordan en eventuell fusjon kan realiseres til beste for NattoPharmas aksjonærer. Vi er kjent med at Nordic Health har vært i kontakt med flere av NattoPharmas største aksjonærer, som også har stilt seg positive til en mulig transaksjon mellom partene, sier Erik Langaker, styreleder i NattoPharma.
 
Tilbudet fra Nordic Health innebærer at NattoPharma vil være et heleid datterselskap med betydelig frihet til å videreutvikle virksomheten i tråd med dagens forretningsstrategi, med fokus på ytterligere kommersialisering av det naturlige K2 vitamin-produktet Mena Q7 (TM) og videre forskning på K2-vitaminet i samarbeid med VitaK og Universitetet i Maastricht. 
 
Styret i Nordic Health foreslår at administrerende direktør Egil Greve fortsetter som administrerende direktør i NattoPharma og i tillegg har en sentral rolle i ledelsen av konsernet. Styret i Nordic Health foreslår at styreleder i NattoPharma, Erik Langaker, blir styreleder i et fusjonert selskap. Administrerende direktør i Nordic Health, Frank Bjordal, er styremedlem i NattoPharma og har erklært seg inhabil i alt styrearbeid knyttet til en mulig fusjon mellom selskapene.
 
Nordic Health ASA produserer ulike kostholdsprodukter og har en betydelig kundebase i Norden. Som en stor aktør i det nordiske kostholds-markedet og en av NattoPharmas største kunder gjennom mer enn to år, har Nordic Health god kunnskap om selskapet, markedssituasjonen og det internasjonale potensialet til det naturlige K2-vitaminet Mena Q7 (TM), som NattoPharma har eksklusive rettigheter til.
 
Styret i NattoPharma har engasjert First Securities ASA og Advokatfirma Thommessen i prosessen frem mot en eventuell transaksjon. Selskapet vil umiddelbart begynne arbeidet med å verifisere modell og verdigrunnlag for å kvalifisere premisser for en endelig transaksjonsmodell. Styret legger til grunn at endelig anbefaling til aksjonærene vil kunne gis før utløpet av desember d.å.
 
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
 
Erik Langaker, styreleder, tlf +47 97 69 45 55
 
Egil Greve, administrerende direktør, tlf.+47 95 10 95 65
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner