Vitamin K eksperter kritiske til unyanserte budskap fra Emaus' studie

23.april 2010, Lysaker - I en nylig publisert studie av Emaus et al. ved Universitetet i Tromsø (Osteoporos. Int. 2009, Epub foran of print), ble effekten av vitamin K2 på bentap hos kvinner tidlig i overgangsalderen målt. 334 friske kvinner mellom 50 og 60 år ble delt i to grupper, en gruppe fikk 360μg MK-7 kapsler og den andre gruppen fikk placebo kapsler.  Etter 1 års studie ble det for behandlingsgruppen påvist en positiv endring i de biokjemiske markører som er relatert til forbedret benhelse. Ingen signifikant forskjell ble funnet i bentap eller benmasse mellom de to gruppene.  Emaus et al trekker derfor konklusjonen at vitamin K2 ikke har noen effekt på bentap hos kvinner mellom 50-60 år.

 

Det er et faktum at endringer på de biokjemiske markørene vises raskere enn endringer i benmassen. NattoPharma mener derfor at om studien hadde strekt seg over lenger tid ville man mest sannsynlig  fått et positivt resultat også i benmassen.

 

NattoPharma ser at en del norske medier i den senere tid har referert til Emaus studien og konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom vitamin K2 og benhelse. NattoPharma mener dette skaper unødvendig usikkerhet hos forbrukeren. Eksperter i vitamin K forskning anbefaler på det sterkeste, basert på forskningsresultater gjennom de siste tiår verden over,  alle mennesker å ta vitamin K2 for generell benhelse. 

 

Basert på alle relevante studier og grundig evaluering av eksperter i dette feltet har også myndighetene i EU konkludert med at det er positiv sammenheng mellom inntak av vitamin K2 og god benhelse. 

NattoPharma har fått en kommentar vedrørende resultatene til Emaus et al fra Dr. Cees Vermeer på VitaK BV, Maastricht University, en respektert og erfaren vitamin K forsker ved verdens ledende vitamin K forskningssenter: "I en ny gjennomgang av Iwamoto et al. (2009) defineres minimumskriteriene for studier av vitamin K og benhelse (Iwamoto, J. et.al., 2009. High-dose vitamin K supplementation reduces fracture incidence in postmenopausal women: a review of the literature. Nutr. Res. 29: 221-8).

Disse kriteriene er:

· Minimum 50 personer per studie arm

· Minimum studievarighet på 2 år (helst lengre).

Mange studier har blitt publisert som ikke oppfyller disse kriteriene, og en av dem er den nylig publiserte studien av Emaus et al. (2009). Studier der endringer i biomarkører benyttes som et endepunkt kan være 3-6 måneder, mens de som bruker bentetthet (BMD) som kliniske endepunkter bør være lengre enn 2 år. Jeg forventer at en forlengelse av studien med ytterligere 2 år ville ha vist en positiv effekt av vitamin K2 i bentetthet og benstyrke."

 

Dr. Leon Schurgers, VP R&D i NattoPharma, forklarer at dette er grunnen til at NattoPharma har valgt et 3-års randomisert klinisk forsøk for å demonstrere effekten av MenaQ7, NattoPharmas vitamin K2. Dr. Schurgers utdyper videre: "Alle vitamin K intervensjonsstudier kortere enn 2 år har dessverre bidratt til forvirring om effekten av vitamin K tilskudd. Studien av Emaus et al. er ikke noe unntak."

 

For mer informasjon:

CEO Morten Sundstø

Tel: +47 950 61860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker