Arne Liverud blir ny administrerende direktør i Naturkraft AS

Styret i Naturkraft har utnevnt Arne Liverud som ny administrerende direktør i selskapet. Han tiltrer stillingen 19. september 2005.

Naturkraft AS går nå inn i en ny fase. Alle nødvendige myndighetsavklaringer foreligger og Regjering og Storting har besluttet at gasskraftverket skal omfattes av kvoteloven og benyttes som klimapolitisk virkemiddel som for annen industri i fastlandsnorge. Før sommerferien foretok eierne i selskapet den endelige investeringsbeslutningen og kontrakt med Siemens for bygging av gasskraftverket på Kårstø ble inngått. Selskapet skal nå konsentrere seg om bygging og forberedelse for drift av Kårstøverket. Det er allerede investert ca 200 millioner korner i grunnarbeider og infrastruktur. Ytterligere forberedende arbeider er nå så smått igangsatt, mens tyngre arbeider og montering av kraftverket vil skje mot slutten av dette året og videre utover i 2006. Det legges opp til at selskapet flytter til Kårstø samtidig med at byggeaktiviteten trappes opp. Arne Liverud har kompetanse og bred erfaring fra prosjektarbeid og gjennomføring og idriftsettelse av utbyggingsprosjekter i Norsk Hydro. Dette er viktig for Naturkraft i den fasen selskapet nå går inn i. Avtroppende administrerende direktør Ole Rønning vil være tilgjengelig for selskapet i en overgangsfase.

Om oss

Naturkraft ble etablert i August 1994 og er i dag eiet av StatoilHydro og Statkraft med 50 % hver. Naturkrafts forretningside er å foredle norsk gass til elektrisitet. Selskapet har de siste årene konsentrert seg om å realisere Norges første kommersielle gasskraftverk på Kårstø. Konsesjon ble gitt av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) 30 oktober 1996 og ble endelig stadfestet av Olje- og Energidepartementet 5 juni 1997. Konsesjonene ble i februar 2002 søkt forlenget med 3 år. Bondevik 2 regjeringen innvilget disse slik at konsesjonene nå forutsetter idriftsettelse innen utgangen av oktober 2007. Grunnet teknologiutvikling på gassturbiner ble det også søkt om å få økt innstalert effekt. De opprinnelige konsesjonene var basert på en ytelse på 350 MW. Konsesjonen som når foreligger gir mulighet for en total ytelse på 430 MW og en årlig produksjon på ca 3,5 TWh. Utslippstillatelse for de to gasskraftverkene ble gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) 21 januar 1999 og stadfestet av Miljøverndepartementet 22 juni samme år. Disse ble påklaget men, endelig bekreftet i statsråd 6. juli 2001. Se begrunnelse fra MD: Kongelig ResolusjonFor å gi rom for økt ytelse er også utslippstillatelsen tilpasset dette. Gasskraftverket på Kårstø blir det reneste av sitt slag i Europa. Dette bl.a forde det vil bli bygget med eget renseanlegg for NOx. Det er forventet at utslippet av NOX vil være på nærmere 2 ppm, noe som er ekstremt lavt. Utslippstillatelsen er tilpasset denne nye teknologien.