(Oslo 30. juni 2005) Naturkraft inngår kontrakt med Siemens om å bygge gasskraftverket på Kårstø.

Siemens er tildelt kontrakten for å realisere Norges første kommersielle gasskraftverk på Kårstø. Naturkraft er godt fornøyd med det Siemens har presentert og er trygg på at dette samarbeidet skal gi et gasskraftverk Norge som energinasjon kan være stolt av.

Gasskraftverk av denne typen er høyteknologi og er resultatet av betydelig forskning og utvikling med fokus på økonomi, energieffektivitet og miljøoptimale løsninger. Dette kraftverket representerer det beste av hva markedet kan tilby og tilrettelagt for eventuell senere tilkobling av utstyr for behandling av CO2 når dette er gjort kommersielt tilgjengelig. Avtalen med Siemens inneholder også en vedlikeholdsavtale. Kontraktsummen beløper seg totalt til ca. 1,5 milliarder kroner. Den norske andelen av kontraktsverdien anslås å være i overkant av 30 prosent. Siemens i et konsortium bestående av Siemens Power Generation i Tyskland og Siemens i Norge vant i skarp konkurranse med Alstom/Aker Stord AS og General Electric/Babcock Hitachi Europe GmbH som utgjør de tre store leverandørene i dette markedet. Fakta: Hovedkomponentene i kraftverket består av en gassturbin, en dampturbin, en varmegjenvinningsenhet for å utnytte energien maksimalt og en generator som produserer kraften. Gassturbinen er av typen STG5-4000F. Som det første i sitt slag i Europa vil kraftverket bli levert med et renseanlegg for NOx. Det nye gasskraftverket på Kårstø får dermed verdens laveste utslipp per produsert kWh. Installert effekt: 418 MW Årlig produksjon: opptil 3,5 TWh, eller ca 3 % av Norges totale produksjonskapasitet Gassforbruk: ca. 0,6 BCM, eller ca. 0,5 % av Norges årlige eksport av naturgass Kontraktsverdi: ca. 1,5 milliarder kroner Om Siemens Siemens AS er et heleid datterselskap av det tyske konsernet Siemens AG. I Norge er Siemens representert på 21 steder. Siemens' hovedkontor ligger i Oslo, og selskapet har større enheter også i Trondheim, Bergen og Stavanger. Siemens har en produksjonsenhet og store fagmiljøer innen engineering, montasje og service. Omsetning siste år er 4 755 millioner kroner og selskapet har 2 559 medarbeidere. Siemens Power Generation er en forretningsenhet i Siemens AG og en av verdens ledende leverandører av kraftverk og tilhørende teknologi. Power Generation omsetter for 7,5 milliarder Euro og har 30 900 ansatte. Nylig ble Power Generation tildelt to kontrakter i forbindelse med Statkrafts' investeringer i Tyskland; gasskraftverket Knapsack, nær Köln og gasskraftverket Herdecke ved Dortmund. Siemens AG er et internasjonalt konsern med hovedkontor i München og selskapet er representert i 190 land med en omsetning på 80, 8 milliarder Euro. Selskapet investerer 5,1 milliard Euro i forskning og utvikling.

Om oss

Naturkraft ble etablert i August 1994 og er i dag eiet av StatoilHydro og Statkraft med 50 % hver. Naturkrafts forretningside er å foredle norsk gass til elektrisitet. Selskapet har de siste årene konsentrert seg om å realisere Norges første kommersielle gasskraftverk på Kårstø. Konsesjon ble gitt av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) 30 oktober 1996 og ble endelig stadfestet av Olje- og Energidepartementet 5 juni 1997. Konsesjonene ble i februar 2002 søkt forlenget med 3 år. Bondevik 2 regjeringen innvilget disse slik at konsesjonene nå forutsetter idriftsettelse innen utgangen av oktober 2007. Grunnet teknologiutvikling på gassturbiner ble det også søkt om å få økt innstalert effekt. De opprinnelige konsesjonene var basert på en ytelse på 350 MW. Konsesjonen som når foreligger gir mulighet for en total ytelse på 430 MW og en årlig produksjon på ca 3,5 TWh. Utslippstillatelse for de to gasskraftverkene ble gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) 21 januar 1999 og stadfestet av Miljøverndepartementet 22 juni samme år. Disse ble påklaget men, endelig bekreftet i statsråd 6. juli 2001. Se begrunnelse fra MD: Kongelig ResolusjonFor å gi rom for økt ytelse er også utslippstillatelsen tilpasset dette. Gasskraftverket på Kårstø blir det reneste av sitt slag i Europa. Dette bl.a forde det vil bli bygget med eget renseanlegg for NOx. Det er forventet at utslippet av NOX vil være på nærmere 2 ppm, noe som er ekstremt lavt. Utslippstillatelsen er tilpasset denne nye teknologien.

Multimedia

Multimedia