17.000 ansatte klare for HMS-uka 2017

Lese original

Årets store HMS-happening i regi av NCC ble i dag sparket i gang på hundrevis av konsernets prosjekter og arbeidsplasser over hele Norden.  For NCC Norges del  legges det opp til en innholdsrik og actionfylt  uke med  beredskapsøvelser, HMS- kurs, egen helsedag på hovedkontoret  i Oslo , forelesninger  og produktdemoer.    

 

 Det  aller  viktigste vi gjør på prosjektene våre er  morgensamtalen om helse- og sikkerhet på arbeidsplassen . Denne uken skal hver dag handle om  akkurat  denne samtalen . Je g er utrolig stolt over å  få lov til å  jobbe i et konsern som  setter HMS  i fokus  på denne måten, sier Marianne Brudevold Eek,  leder for store infrastrukturprosjekter   i  NCC.

Først ute med HMS-uke

Det er  det  sjuende året NCC arrangerer HMS-uka i Norge og det er andre året konsernet gjennomfører HMS-uka samtidig på tvers av våre nordiske landegrenser.  Med over  1 7 .000 ansatte og 5 3  milliarder   kroner  i omsetning er NCC det nordiske markedets største bygg- og anleggsaktør.

 Vi har en null-visjon når det gjelder ulykker, noe som er utfordrende når man jobber i en statistisk sett farlig bransje som bygg- og anleggsbransjen. Med så mange ansatte spredt over et så stort geografisk område  har  vi   derfor  et  enormt  ansvar med å sette HMS på dagsorden  – hele tiden, sier Eek.

Det er rutinene  som  gir utslag

 D et er  likevel  ikke  nok å arrangere en  HMS-uk e . Det er det daglige rutinemessige HMS-arbeidet med k ontinuerlige  påminnelser og oppfølginger som er viktigst. Det er dette som  sikrer at hver og enkelt  av våre  ansatt e  kommer seg trygt og hel hje m til familien etter en dag på jobben, avslutter Eek.

For ytterligere informasjon om HMS-uka,   vennligst   kontakt:

Tor  Heimdahl , kommunikasjonssjef, NCC i Norge

e:  tor.heimdahl@ncc.no  t: +47 951 30 693

Marianne Brudevold Eek,  leder store infrastrukturprosjekter , NCC i Norge

e:  marianne.brudevold.eek@ncc.no   t:  +47 911 41 834

Om NCC.  Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia