354 leiligheter overlevert på Lysaker Brygge

Etter en byggetid på tre år er NCCs største boligprosjekt, Lysaker Brygge, med 354 leiligheter overlevert til Vital Eiendom.

Prosjektet har vært en suksess og ble gjennomført som en totalentreprise hvor partnering og samspill har vært sentrale elementer i gjennomføringen. Samarbeidsmodellen har vært en vesentlig årsak til at leilighetene ble overlevert med stor grad av null feil, til avtalt tid og pris. Kontrakten er den største i Vital Eiendoms historie, og utgjør NCC Constructions største boligprosjekt i Norge. Dette er dessuten en av de største landbaserte totalentreprisene NCC har gjennomført i Norge noen sinne. Prosjektet fikk Statens Byggeskikkpris i 2004. Til sammen 354 leiligheter fordelt på ni boligblokker, 14 000 kvm garasjer og 5000 kvm næringsarealer er bygd med en kontraktssum på omlag NOK 650 millioner. Utbyggingen har foregått i tre byggetrinn med byggestart september 2002 og overlevering 1. oktober 2005. Kontaktpersoner: Jan Terje Johansen, prosjektsjef, tlf. + 47 970 70 684 Tommy Helgerud, direktør Region Oslo Bygg, tlf. + 47 952 79 009 Øyvind Kvaal, direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. + 47 900 76 910 Thomas Skålnes, informasjonsdirektør Vital Forsikring, tlf. + 93 407 300

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner