Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen forlater NCC Roads AS.

Adm.direktør Kyrre Olaf Johansen (40) har sagt opp sin stilling i NCC Roads for å tiltre stillingen som adm.direktør i Statens vegvesen Produksjon AS ("Vegproduksjon AS"). Selskapet etableres som aksjeselskap under Samferdselsdepartementet med virkning fra 1.januar

Kyrre O Johansen var første ansatt i NCC Roads og har vært med å bygge opp selskapet siden NCC besluttet å starte denne type virksomhet i Norge 1.januar 1999. NCC Roads Norge omfatter i dag ca 1200 ansatte og har en omsetning på ca. 1300 MNOK med aktiviteter i 10 land. Kyrre O Johansen fratrer med umiddelbar virkning. Frank Pettrem (økonomisjef) er konstituert som adm.direktør inntil ny adm.direktør er tilsatt. For ytterligere informasjon: Hans Gormsen, president i forretningsområdet Roads : +45 40 25 00 11 Jørn E Tøien, HR Manager NCC Roads Norge : + 47 91 83 93 97 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker