Beste resultat i NCC Construction noen gang

NCC Construction AS hadde i 2005 en omsetning på 4,323 milliarder kr, som er en vekst på 18%. Driftsresultat ble på 175 millioner kr, mot 100 millioner kr i 2004. Ordreinngangen ble rekordhøy og kom opp i 5,2 milliarder kr, samtidig som ordrereserven nådde 3,4 milliarder kr (2,6 milliarder i 2004).

- Dette er definitivt det beste resultat NCC har oppnådd i Norge noen gang, Vi opplever en betydelig økning i resultatmarginen, og avkastning på sysselsatt kapital nådde 53,2%, sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne. Han understreker at ledelsen er svært bevisst at bedriften likevel har et betydelig forbedringspotensial. - Vi skal fortsatt ha den samme kostnadsbevisstheten som har preget oss de siste årene. NCC arbeider systematisk med å senke byggekostnadene, noe som vil bidra til å øke marginene samtidig som kundene får et rimeligere produkt. Derfor satser vi sterkt på internasjonale innkjøp, og det er en målsetting å fjerne fordyrende mellomledd som øker prisene, sier Ulvatne. - NCC er Norges partneringentreprenør nr 1. Så sent som i forrige uke fikk vi et nytt prosjekt til over 200 millioner kr med Trondheim kommune. Vi opplever de samme gode resultatene som i Danmark, med lavere sykefravær, bedre inntjening og bedre samarbeidsforhold i prosjektene. Vi fortsetter å trappe opp partnering, samtidig som vi legger vekt på å forhandle frem kontrakter direkte med kundene våre, sier Sven Chr. Ulvatne. NCC har nådd sine HMS-mål. Sykefraværet er redusert fra 5,2 til 4,56%. Samtidig er skadefrekvensen gått ned. Fravær som følge av skade på arbeidsplassen (h-verdi) er redusert fra 7 til 4,3. Region Bygg Øst har gjennomført hele året 2006 uten en eneste fraværskade. Ulvatne gleder seg over at året 2006 har startet på en svært positiv måte. En oppmuntrende del av bildet er det også at NCC har sin beste ordrereserve i de geografiske områder hvor landsprognosene spår nedgang i markedet. Kontaktpersoner: Sven Chr. Ulvatne, adm. dir, tlf. +47 928 90 316 Kari Vik Hveem, økonomidirektør, +47 951 83 858 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner