Bjørnar Broderstad ny toppsjef i NCC Roads AS

Bjørnar Broderstad er utnevnt til ny adm. direktør i NCC Roads AS. Samtidig er Frank Pettrém til økonomidirektør og Trond Schjetne som leder for Drift, Vedlikehold og Service i selskapet. Det er samtidig vedtatt at Nor-Skilt reorganiseres.

Bjørnar Broderstad (50) kommer fra stillingen som direktør for NCC Asfalt. Broderstad er maskiningeniør og bedriftsøkonom. Han har innehatt flere lederstillinger i NCC og tidligere i Aker Entreprenør. Frank Pettrém (37) var konstituert adm.direktør etter at Kyrre Olaf Johansen sluttet i oktober i år for å overta som leder for det nyopprettede Statens vegvesen Produksjon AS. Trond Schjetne (47) kommer fra stilling som kst.regionsjef for NCC Asfalt, region Øst, tidligere sjefsingeniør i NCC Anlegg og syv år som utbyggingsdirektør for NSB Gardermobanen AS. Schjetne er utdannet sivilingeniør bygg. Virksomheten innen Nor-Skilt skal reorganiseres. Fabrikkene i Moss og Stavanger, samt seksjon Internasjonal, legges inn under NCC New Markets for å styrke internasjonalisering og salg. Entrepriseavdelingen integreres som del av Drift, Vedlikehold og Service i de respektive land i Norden for å styrke samarbeidet på lokalt plan og derved styrke NCC Roads verdikjede. NCC Roads’ staber blir tilpasset virksomheten og samlokalisert til NCC’s nye lokaler på Helsfyr i Oslo fra april 2003. For ytterligere informasjon: Hans Gormsen, president i forretningsområdet Roads : +45 40 25 00 11 Bjørnar Broderstad, adm.dir. NCC Roads AS: +47 901 63 236 Kjell H. Olsen, informasjonssjef NCC Roads AS: +47 917 05 791 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC Roads er Nordens ledende selskap innen asfalt, råstoffer og veivedlikehold med årlig omsetning på SEK 8 mrd og ca 4.500 ansatte i Norden og landene rundt Østersjøen. Moderselskapet NCC Roads Holding er del av NCC-konsernet.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker