En uke til HMS – videreutvikler sikkerhetskultur

Lese original

For femte år gjennomfører NCC Construction Norway denne uken HMS-uke, og samtlige prosjekter og ansatte setter et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet. De siste fire årene er antall fraværsskader, inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent.

- Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-arbeidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye ressurser på HMS i NCC, og vi stiller strenge krav til våre underentreprenører. Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en svært positiv skadeutvikling de siste fire årene, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 2011 har NCC Construction inkludert underentreprenører i alt HMS-arbeid, og underentreprenører inngår også i selskapets skadestatistikk. Siden 2011, og den første HMS-uka, og frem til og med andre kvartal 2015 er H-verdien totalt redusert med over 65 prosent. H-verdi viser antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer.

- Det er fantastisk å se at fokus på helse, miljø og sikkerhet gir så gode resultater. Resultatene er selvforsterkende for å videreutvikle sikkerhetskulturen – og gir hele selskapet et høyt engasjement om målet på null fraværsskader, sier bærekraftsjef Heather Bergsland i NCC Construction Norway.

Ett variert HMS-program

Samtlige prosjekter og kontorer i NCC Construction gjennomfører spesielt tilrettelagte HMS-aktiviteter denne uke.

Felles for alle er et oppstartsmøte mandag morgen kokken 09.00. Deretter har prosjekter og kontorer ulike aktiviteter, som for eksempel beredskapsøvelser, førstehjelpskurs, kurs i ergonomi, riktig bruk av hjelpe- og verneutstyr, håndtering av støy og støv og håndtering av kjemikalier.

Underentreprenører inviteres og oppfordres til å delta i programmet.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia