Godt resultat for NCC Construction Norge

Driftsresultatet ble bra for NCC Construction Norge i første kvartal 2009, men omsetning og ordrereserven er redusert.

NCC Construction AS omsatte for 988 MNOK i 1. kvartal 2009 og fikk et driftsresultat (EBIT) på 37 millioner kroner. Omsetningen har gått ned med rundt 25 prosent mens driftsresultatet har bedret seg sammenlignet med kvartalstallene i fjor.

- Vi har gode og lønnsomme prosjekter og vi har en veldig god utvikling på HMS-området, sier Peter Gjørup, adm. dir. i NCC Construction AS.

Gjørup påpeker at det er et stabilt og godt anleggsmarked, men at utfordringen er innen bygg, og spesielt i Oslo og Bergen.

- For å møte den nye markedssituasjonen har NCC Construction AS redusert bemanningen og satt i verk flere tiltak for å redusere kostnader og øke effektiviteten, og dermed øke konkurransekraften, fastslår Gjørup.

Noen nøkkeltall for NCC Construction AS (sammenlignet med 1. kvartal 2008):
• Omsetning: 988 MNOK (1328 MNOK)
• EBIT: 37 MNOK (12 MNOK)
• Ordreinngang: 532 MNOK (538 MNOK)
• Ordrereserve 2366 MNOK (4858 MNOK)

H-verdi (skader pr. million arbeidede timer) endte på 1,6 for kvartalet. Løpende de siste 12 månedene er H-verdien på 3,9.

Boligvirksomheten i NCC, NCC Bolig AS, ble fra 1. januar 2009 skilt ut fra NCC Construction som et eget forretningsområde. NCC Bolig er derfor ikke med i nøkkeltallene.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner