Lederskifte i NCC

Som følge av den pågående omorganiseringen i NCC-konsernet går entreprenørvirksomheten i Norge inn i en ny fase. Det er i den forbindelse enighet mellom Paul E. Lødøen og NCC om at tiden er inne for et lederskifte for entreprenørvirksomheten i Norge. Paul E. Lødøen har sittet i ledelsen for NCC i Norge siden 1985, og som konsernsjef i NCC Norge siden 1997. Espen A. Pay (43) er utnevnt til ny sjef for NCC Entreprenør i Norge. Espen A. Pay er i dag adm. dir. i Naturbetong AS. Han har også erfaring fra ledende stillinger i andre entreprenørselskap. Lederskiftet skjer 1. mai 2002. For ytterligere informasjon: Paul E. Lødøen, konsernsjef NCC Norge AS, tel. 2298 6800/9112 5760 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tel. 2298 6903/9590 8166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 3,5 Mdr NOK. Antall ansatte er ca 3.500.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker