Lederskifte i NCC

Som følge av den pågående omorganiseringen i NCC-konsernet går entreprenørvirksomheten i Norge inn i en ny fase. Det er i den forbindelse enighet mellom Paul E. Lødøen og NCC om at tiden er inne for et lederskifte for entreprenørvirksomheten i Norge. Paul E. Lødøen har sittet i ledelsen for NCC i Norge siden 1985, og som konsernsjef i NCC Norge siden 1997. Espen A. Pay (43) er utnevnt til ny sjef for NCC Entreprenør i Norge. Espen A. Pay er i dag adm. dir. i Naturbetong AS. Han har også erfaring fra ledende stillinger i andre entreprenørselskap. Lederskiftet skjer 1. mai 2002. For ytterligere informasjon: Paul E. Lødøen, konsernsjef NCC Norge AS, tel. 2298 6800/9112 5760 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tel. 2298 6903/9590 8166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 3,5 Mdr NOK. Antall ansatte er ca 3.500.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker