Mona Ingebrigtsen utnevnt til ny administrerende direktør i NCC Property Development AS

Mona Ingebrigtsen (44) er , med virkning fra 20.september, utnevnt til ny administrerende direktør i NCC Property Development AS

Mona Ingebrigtsen har vært ansatt i NCC Property Devlopment AS siden våren 1997, og i denne perioden har hun vært ansvarlig for utviklingsprosjektene og stedfortreder til adm.dir. Mona Ingebrigtsen er utdannet som sivilingeniør og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse. Hun har mer enn 15 års erfaring innenfor bygg, eiendom og eiendomsutvikling Stein Haugbro har valgt å fratre sin stilling, men vil arbeide videre i NCC direkte under sjefen for forretningsområdet Property Development, Mats Wäppling. Arbeidet vil omfatte oppgaver både innenfor og utenfor forretningsområdet, bl.a. et boligutleieprosjekt i Berlin. For nærmere informasjon vennligst kontakt Mats Wäppling, President NCC Property Development Tel + 46 8 585 51770 eller +46 70 645 0321 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker