NCC bygger om Stortingskvartalet

NCC har inngått en avtale med Stortingets administrasjon om ombygging av Stortings-kvartalet og Tollbugaten 31. Dette er en totalentreprise til en verdi av NOK 136,4 millioner. Arbeidet starter umiddelbart.

”Vi gleder oss over at det er NCC som har fått anledning til å ruste opp arbeidsplassene på Stortinget. Det er en ære å skape gode arbeidsforhold for landets folkevalgte og deres administrasjon. Prosjektet vil på mange måter være et utstillingsvindu både for NCC og for bransjen, og jeg kan forsikre om at det skal gjennomføres i stil med det som er NCCs egen profil: ”Forvent litt mer,” sier regiondirektør Tommy Helgerud. Prosjektet vil pågå i 24 måneder og omfatter rehabilitering av totalt ca 10.000 m2. Prosjektet vil ha en toppbelastning med ca 50 håndverkere. Første fase er i Tollbugata 31. Arbeidene er svært komplekse og omfatter en innvendig totalrehabilitering, nye heiser og underjordiske kulvertsystemer. Det installeres nye tekniske anlegg. Fasadene er i samråd med byantikvaren beholdt og delvis tilbakeført til opprinnelige kvaliteter. Innvendig trapperom åpnes og får tilbake sin originale form og funksjon. Hovedgrepet i neste fase ligger i å etablere en ny innvendig hovedåre for infrastruktur mellom Tollbugata 31 og resten av Stortingskvartalets mange bygninger og etasjer. Dette gjøres ved å delvis utvide og innglasse eksisterende lysgårder, samt å etablere innvendige gangbroer og panoramaheiser. Tollbugata 31 og Stortingskvartalet vil etter rehabiliteringen fremstå som meget gode og moderne lokaler av høy kvalitet, i en ramme hvor bygningenes unike originalitet kombineres med moderne krav til effektivitet og fleksibilitet. For ytterligere informasjon kontakt: Tommy Helgerud, Direktør region Oslo, NCC Construction AS, tlf: + 47 952 79 009 Peter N Sanderup, Distriktssjef Rehab, NCC Construction AS, tlf. + 47 915 88 645 Øyvind Kvaal, Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, NCC Construction AS, tlf.: + 47 22 98 69 34 eller + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger og informasjon om bedriften finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker