NCC avventer Konkurransetilsynets konklusjon

Lese original

NRK Dagsrevyen sendte 25. januar et nyhetsinnslag der to tidligere ansatte i entreprenørselskapene Kolo Veidekke og NCC Roads kommer med utsagn i tilknytning til mistanken om konkurransestridig atferd mellom selskapene. NCC tar sterk avstand fra enhver form for atferd som bryter med Konkurranseloven.

Opplysningene som kommer frem i innslaget strider mot NCCs verdier og holdninger til god forretningsetikk.

- NCC tar sterk avstand fra enhver form for konkurransestridig atferd. Vi samarbeider derfor med Konkurransetilsynet for å komme til en raskest mulig konklusjon i denne saken. All dokumentasjon er fra NCCs side gjort tilgjengelig, slik at mistanken rettet mot selskapet og de involverte kan bekreftes eller avkreftes, sier Andreas Opheim, kommunikasjonssjef i NCC Roads.

NCC Roads ble i forkant av innslaget tilbudt å kommentere innholdet i reportasjen. Vi vurderer det imidlertid slik at dersom det foreligger dokumentasjon som NRK mener er relevant for utfallet av saken, så ber vi om at dette blir overlevert Konkurransetilsynet så snart som mulig, med hensyn og respekt for den offentlige etterforskningen.

NCC Roads ønsker derfor ikke å kommentere innslaget ytterligere inntil Konkurransetilsynet har kommet til en endelige konklusjon.

Andreas Opheim, kommunikasjonssjef NCC Roads AS
Mobil: 99 74 47 06. E-post: andreas.opheim@ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner