NCC avvikler byggevirksomheten i Bodø

NCC Construction AS har besluttet å avvikle distriktskontoret i Bodø. Avviklingen kommer som en følge av en negativ resultatutvikling for kontoret og et stramt marked i distriktet. Tillitsvalgte har vært delaktig i beslutningsprosessen.

Løpende prosjekter vil bli ferdigstilt. Blant annet vil boligbyggingen på Rensåsen fortsette frem til høsten 2004. Lokalt personell vil fremdeles være knyttet til disse løpende oppdragene, og avviklingen vil derfor bli foretatt i takt med at prosjektene avsluttes. Overflødig personell vil bli oppsagt. Per-Arne Bertheussen fortsetter som ansvarlig for NCC i Bodø i denne perioden, og vil også være prosjektleder for Rensåsen. - Beslutningen om avvikling kommer etter lengre tids diskusjon om restrukturering av virksomheten i Bodø. Når dette alternativet velges, er det ut fra en totalvurdering av markedet og vår evne til å oppnå tilfredstillende resultater i Saltenområdet, sier regiondirektør Sven Chr Ulvatne. DK Bodø hadde i 2002 en omsetning på ca 140 MNOK og ca 60 egne ansatte. For ytterligere informasjon kontakt: Sven Chr. Ulvatne, regiondirektør Nord/Vest: + 47 928 90 316 Øyvind Kvaal, sjef for informasjon og samfunnskontakt: + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker