NCC bygger "Barn i Byen" i Trondheim

NCC Construction AS har inngått kontrakt på 57 millioner kroner med Nedre Elvehavn AS om bygging av familiebolig-prosjektet “Barn i byen” i Trondheim.

Det skal bygges i alt 53 boliger. Beslutning om byggestart tas når det er solgt 30 boliger. Forutsatt at salget går like godt som hittil, kan byggingen komme i gang i august. Boligene skal stå ferdige i månedsskiftet oktober/november 2005. Boligprosjektet består av to boligblokker med barnehage i første etasje av den ene blokken. Utbyggingen er basert blant annet på en rapport fra et medvirkningsprosjekt organisert av SINTEF Bygg og Miljø. Trondheim kommune, Husbanken og utbyggeren Nedre Elvehavn AS har deltatt i dette prosjektet. Norske boligidealer endres. Et økende antall familier ønsker et alternativ til eneboligen. Ambisjonen om å få barnefamilier til Nedre Elvehavn er basert på antagelsen om at det finnes husholdninger med barn som vil bo i sentrum, dersom fysiske forhold er lagt til rette og sosiale rammebetingelser er tilfredsstillende. Derfor er en barnehave lagt inn i prosjektet, med en viss andel plasser forbeholdt kjøpere av leiligheter. Det er lagt inn skjermede lekeplasser, fleksible romløsninger, lekerom, god høyde under taket og leiligheter over to plan skal gi gode forhold for lek og barnas fantasi. Fellesrom, grendehus, vaskerom og stor takterasse er andre tiltak som er lagt inn i prosjektet. For ytterligere informasjon kontakt: Stein Eriksen, distriktssjef i Trondheim, Region Nord/Vest Bygg, tlf. +47 916 86 579 Øyvind Kvaal, sjef Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker