NCC bygger 80 leiligheter for Hasle Torg i Oslo

NCC Construction AS inngår kontrakt til en verdi av 143,6 millioner kr med Hasle Torg AS om bygging av 80 leiligheter og 5000 kvm næringslokaler.

Arbeidet starter i slutten av februar, skal være avsluttet sommeren 2007 og gjennomføres i totalentreprise. Det nye boligkomplekset ligger på hjørnet av Grenseveien og Økernveien. De 80 husbankfinansierte leilighetene fordeler seg på to syv-etasjers blokker som blir plassert over to etasjer med næringslokaler og en etasje med garasjer. Kontaktpersoner: Terje Eknes, distriktssjef Bolig, Region Oslo Bygg, tlf. +47 975 56 335 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner