NCC bygger andre byggetrinn ved St. Olav Hospital

NCC Construction AS inngår kontrakt med Helsebygg Midt-Norge om byggetrinn to på St. Olavs Hospital i Trondheim. Arbeidet skal gjennomføres som samspill/partnering. Kontrakten antas å ha en verdi på omkring NOK 900 millioner, og er den største i sitt slag i Skandinavia noen gang.

”Dette er en stor og viktig dag for oss i NCC som har satset på partnering. Det er en stor dag for dem som har arbeidet utrettelig for å få gjennomslag for denne samarbeidsmetoden. Og det er en stor dag og viktig dag for byggebransjen i Norge fordi åpenhetskulturen gjør sitt inntog. Vi takker Helsebygg Midt-Norge som har vist oss tilliten og tildelt oss kontrakten,” sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne i NCC Construction AS. ”Fase to er svært krevende både kostnadsmessig og gjennomføringsmessig, mer utfordrende enn første fase. Det krever at vi tenker annerledes og fremtidsrettet. Vi har valgt en kompetansemodell, der den mest sentrale rollen spilles av NCC Construction. Det at en av Skandinavias fremste entreprenører bidrar med sin kompetanse på løsninger og fremdrift gjør oss enda sikrere på at vi skal lykkes med Norges mest spennende byggeprosjekt,” sier adm. dir. Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge. ”Kontrakten med Helsebygg Midt-Norge er det endelig beviset på at partnering er godtatt også i offentlig byggevirksomhet. Selv om dette er Skandinavias største partneringprosjekt, er dette bare starten. Nå er det opp til oss å vise at dette er byggebransjens fremtidige arbeidsmetode. Den bygger på NCCs egne kjerneverdier ærlighet, respekt og tillit som gjennomsyrer alt det denne arbeidsmetoden står for”, sier Sven Chr. Ulvatne. NCC og Helsebygg Midt-Norge skal frem til 1. januar 2006 utarbeide de endelige rammene for byggingen av 85.000 kvm sykehus, inkludert en avtalt målpris for prosjektet. NCC har tilbudt kunden en organisasjon på ni personer som vil delta i denne tidlige planleggingsfasen. Deretter starter det fysiske arbeidet, som vil foregå de fem neste årene frem til 2011.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker