NCC bygger Ballesvikskartunnelen på Senja

Lese original

NCC Construction Norge har inngått kontrakt om bygging av Ballesvikskartunnelen med tilstøtende veier og sjøfyllinger. Avtalen inngås med Statens vegvesen og kontraktssum er 161 millioner kroner.

I prosjektet inngår bygging av 850 meter tunnel gjennom Ballesvikskaret.

Arbeidene med tunnelen skal skje fra et område uten veiforbindelse, og all transport av mannskap og maskiner til tunnelarbeidet må skje over Gryllefjorden med båttransport.

– Dette er i hovedsak et tiltak for å bedre veisikkerheten i forhold til dagens rasutsatte veistrekninger på fylkesvei 86, som er veiforbindelsen til tettstedene Gryllefjord og Torsken på yttersida av Senja, sier distriktssjef Tor Nordstrøm.

Steinmassene fra tunnelen skal legges i sjøfyllinger på begges sider av Gryllefjorden som etablering av landfester for en bro. Denne broen kommer i en senere entreprise.

– Prosjektet passer fint inn i vår øvrige virksomhet, og vi går løs på oppgaven så snart som mulig da byggetiden er kort, sier Nordstrøm.

Prosjektet skal være ferdigstilt i midten av august 2012.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Nordstrøm, NCC Construction, tlf +47 907 80 986
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, NCC Construction, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia