NCC bygger boliger i Hamar og sykehjem i Ringsaker

NCC Construction AS har undertegnet to avtaler til en samlet verdi av 67 millioner kr. om å bygge boliger i Hamar og sykehjem i Ringsaker. Arbeidet utføres av distriktskontoret på Hamar og skal være ferdigstilt sommeren 2006.

Den første kontrakten er på 33 millioner kr og gjelder boligprosjektet Parkstudio i Hamar. Prosjektet omfatter i tillegg til 48 småleiligheter også en parkeringskjeller og et mindre næringsareal. Akershus Eiendomsutvikling AS er byggherre. Fysisk oppstart betinger minimum 60% solgte leiligheter, dvs at 29 leiligheter må være solgt før spaden kan settes i jorda. Beregnet byggestart er 15. august 2005 med 13 måneders byggetid. Samlet bruttoareal er ca. 4 000 m2. Den andre kontrakten er på 34 millioner kr og gjelder Brøttum Bo- og Aktivitetssenter. Ringsaker kommune er byggherre. Prosjektet omfatter 30 nye sykehjemsplasser og oppgradering av et eksisterende areal til bl.a. kontorer. Beregnet byggestart er 13. juni 2005 og ferdigstillelse vil skje i august 2006. Bruttoareal for nybygget er ca. 3 000 m2.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner