NCC bygger boligprosjektet ”Nye Major” i Oslo

NCC Construction AS har inngått en avtale i totalentreprise med Sørkedalsveien 9 AS på omkring 490 millioner kr om bygging av 300 nye leiligheter i Oslo.

Prosjektet har fått navnet ”Nye Major” og ligger på Majorstua. Eiere av Sørkedalsveien 9 AS er Naturbetong AS og Titas Eiendom AS.

I tillegg til de 300 leilighetene skal det bygges omkring 5000 kvm næringsarealer.

NCC starter sitt byggearbeid allerede 1. mai og prosjektet skal være avsluttet i andre halvår 2009. Nøkkelpersoner fra et større boligprosjekt i Nydalen, som nå er under avslutning, vil være med i det nye teamet på Majorstua.


For ytterligere informasjon kontakt:
Tommy Helgerud, regiondirektør NCC Bygg Oslo tlf.: +47 952 79 009
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910
Stig Hvinden, Sørkedalsveien 9 AS, tlf. +47 916 47 012

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner