NCC bygger data senter i Stavanger

Lese original

NCC Construction Norge skal bygge Green Mountain Data Centre på Rennesøy, nord for Stavanger. Samlet kontraktssum er 60 millioner.

- Vi er svært tilfreds med tildeling av denne kontrakten. Vi har definert Rogaland som et vekstmarked for NCCs anleggsvirksomhet og dette er et område hvor vi besitter høy kompetanse, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Prosjektet består av å bygge om de gamle fjellhallene på Rennesøy til datalagringshaller. Arbeidene vil starte umiddelbart og skal pågå i et halvt år.

NCC er tildelt kontrakt for grunn og betongarbeidene, samt koordineringsansvar for øvrige bygningsarbeider.

Grønn byggeplass

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

- Grønn Byggeplass er et viktig virkemiddel i vår visjon om å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig, sier leder for Miljø og energi i NCC Construction, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen.

NCC bygger også data hall Lulelå i Sverige for Facebook på 28 000 kvadratmeter.

Film: http://www.youtube.com/watch?v=EaeokJECyIs

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf + 47 916 94 799
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia