NCC bygger deponihaller i Odda

NCC Construction AS har inngått en avtale til 100 millioner kr med Norzink AS om bygging av to fjellhaller på til sammen 382.000 kubikkmeter i Odda, med tilhørende adkomsttunneler og knuse- og lagerhall.

Arbeidet vil på det meste sysselsette rundt 60 personer i løpet ev an to års avtaleperiode. - Vi har dermed lykkes i å få på plass vår første store målprisavtale på anleggsiden innenfor NCCs satsingsområde partnering. Intensjonen er å skape merverdi for begge parter gjennom åpenhet, tillit og et nært samarbeid, sier direktør Petter Moe i Region Anlegg. Moe understreker at det er svært interessant og viktig at en betydelig byggherre innen anlegg nå tenker nytt. - Dette vil kunne bidra til å redusere konflikter og utvikle bransjen i retning av samarbeid og verdiskapning, i stedet for at partene er mer opptatt av sine egne interesser enn prosjektets beste, sier regiondirektør Petter Moe i NCC. For ytterligere informasjon kontakt: Knut Liavåg, distriktssjef, tlf.: + 47 905 48 705 Trygve Sæbø, prosejktleder, tlf.: + 47 916 94 034 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker