NCC bygger E18-etappen Havnelageret i Bjørvika

NCC Construction AS har undertegnet avtale med Statens vegvesen om bygging av E18-etappen Havnelageret mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen i Bjørvika. Avtalen har en verdi på 371,5 millioner kr.

Arbeidet vil foregå i to etapper. Første etappe starter i november i år og foregår frem til september 2007. Etter en pause frem til høsten 2009, mens senketunnelen kobles på, fortsetter NCC arbeidet frem til sommeren 2011. - Det betyr svært mye for oss at vi nå har fått en langvarig og stabil kontrakt. Slike kontrakter er viktige, fordi virksomheten vår her på Østlandet da har stabil sysselsetting i bunnen mens vi arbeider med å skaffe andre jobber, sier distriktssjef Håkon Tjomsland i Region Anlegg. Det er store deler av suksessmannskapet fra Bislett som nå flytter ned til havneområdet for å delta i utbygging av veisystemet ved den nye operaen og sentralbanestasjonen i Oslo. Riggingen starter midt i oktober, mens det fysiske arbeidet kommer i gang i november. Oppgaven blir å bygge betongkulvert med av- og påkjøringsramper. To tredjedeler av arbeidet vil være gjennomført i den første fasen. Kontaktpersoner: Håkon Tjomsland, distriktssjef Region Anlegg, tlf. +47 901 19 363 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner