NCC bygger E18 Homstvedt-Melleby for MNOK 389

Lese original

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for bygging av ny E18 i Østfold, strekningen Homstvedt-Melleby. Byggetiden er to år og kontrakten er på MNOK 389.

- Denne avtalen viser at NCC er svært konkurransedyktig på kompliserte prosjekter. Utbyggingen blir krevende, blant annet på grunn av dårlige grunnforhold, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

Den nye delen av E18 skal gå gjennom skog og jordbruksområder, samt at det også skal bygges tunnel.

Strekningen Homstvedt-Melleby blir 4,3 kilometer lang, med to, tre og fire felt. Tunnelen blir 150 meter, og får tre felt. Totalt skal det bygges fire nye broer. I prosjektet inngår det store masseforflytningsarbeider, som vil bli gjennomført av Carl C. Fon AS, et heleid datterselskap av NCC Construction Norge.

Homstvedt-Melleby er en del av ”Østfoldpakken”, som innebærer oppgradering av E18 i retning fra Oslo mot grensen til Sverige. E18 i Østfold er en av hovedferdsselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i det Nordiske tringel, ”Stockholm-København-Oslo”. Den nye E18 vil bli bygget utenom tettstedene, og målet er økt trafikksikkerhet.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet strenge krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

- Grønn Byggeplass er et viktig virkemiddel i vår visjon om å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig, sier leder for Miljø og energi i NCC Construction, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen.

Arbeidene vil starte i løpet av sommeren 2012. Frist for ferdigstillelse er sommeren 2014.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction, telefon +47 911 41 834.

Leder for Miljø og energi, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen, NCC Construction, telefon + 47 465 05 299.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia