NCC bygger elkraftlaboratorium for SINTEF

Lese original

NCC Construction har inngått avtale med SINTEF Energi om å bygge deres nye elkraftlaboratorium utenfor Trondheim. Bygget oppføres i en totalentreprise og skal stå ferdig i januar 2015. Kontraktsummen er MNOK 102.

Det nye elkraftlaboratoriet skal bygges som Passivhus, og vil bli et av flere byggeprosjekter i NCC med høy miljøprofil. Fra før har NCC blant annet bygget og overlevert Norges første BREEAM sertifiserte barnehage i Trondheim.

-Vi er svært tilfreds med denne kontrakten. Prosjektet passer vår organisasjon og kompetanse. Både offentlige og private aktører etterspør i økende grad miljøkompetanse, og i NCC har vi bygget opp omfattende kompetanse på dette område, sier DK-sjef Tom Utvik i NCC Construction.

Verdifullt samarbeid i planleggingsfasen
Frem til byggestart har SINTEF og NCC samarbeidet nært i en såkalt samspillsfase, der teknologi og samlet kompetanse bringer frem en dypere forståelse for muligheter og risikoer i prosjektet.

-Byggherren hadde allerede prosjektert bygget svært godt, men sammen kom vi frem til løsninger som løftet prosjektet ytterligere. Blant annet utredet vi sammen hvordan vi skal gå frem for å ferdigstille elkraftlaboratoriet etter Passivhus-standarden, sier Utvik.

Byggeplassen blir i tillegg Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav til bærekraftige løsninger enn myndighetenes minimumskrav.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tom Utvik, NCC Construction, tlf. + 47  928 62 959
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia