NCC bygger Finnfast

NCC Construction AS inngår kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av Finnfast i Rogaland. Avtalen har en verdi på ca 500 millioner kr og omfatter en undersjøisk tunnel på riksvei 519 mellom Rennesøy og Finnøy og en egen tunnelarm til Talgje.

Anleggsarbeidet skal starte allerede i august. Øyene Finnøy og Talgje i Ryfylke vil etter planen få ferjefri fastlandsforbindelse til Stavanger i løpet av 2009. - Denne jobben har hatt prioritet når vi har vurdert de ulike tunnelprosjektene som har vært ute på anbud denne våren. Prosjektet passer meget godt inn i vår portefølje, både med tanke på type og ledig kapasitet. Vi er derfor tilfreds med at vi nå kan starte forberedelsene til å komme i gang over ferien, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Region Anlegg. Prosjektet omfatter i all hovedsak byggingen av en 5684 meter lang undersjøisk tunnel mellom Hanasand på Rennesøy og Ladstein på Finnøy. I tillegg skal det bygges en 1467 meter lang tunnelarm til øya Talgje som også ligger i Finnøy kommune. Det skal dessuten bygges ny veiparsell og rundkjøring på Hanasand, samt nye veiparseller på Ladstein og Talgje. Finnfast blir i hovedsak finansiert ved bompenger, statlige bevilgninger over budsjettet for riksveiinvesteringer og innsparte ferjetilskudd. Det er beregnet at trafikantene må betale bompenger i 20 år. Kontaktpersoner: Knut Liavaag, distriktssjef Region Anlegg, tlf. +47 905 48 705 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner