NCC bygger for Bybanen Utbygging

Lese original

NCC Construction Norge har inngått en avtale verdt 86 millioner kroner med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av bro over Fanavegen og bygging av holdeplass ved Lagunen.

I tillegg skal NCC også bygge et heishus, ettersom Bybanen får holdeplass over bakkenivå. Dette er totalt sett den femte kontrakten for NCC på bybaneprosjektet, og den andre på byggetrinn to.

– Vi er svært fornøyd med at Hordaland Fylkeskommune har valgt NCC til å gjennomføre en så stor del av prosjektet, sier distriktssjef Henning Simonsen.

NCC er allerede i gang med prosjektet med ombyggingen av rundkjøringen ved Apeltun/Osveien. Arbeidet ved Lagunen vil starte opp i februar og vil pågå frem til oktober 2012.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction Anlegg Vest, tlf.: +47 916 94 799.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf.: +47 924 55663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner