NCC bygger for Entra Eiendom AS i Sandvika

NCC Construction AS har undertegnet en partneringavtale med Entra Eiendom AS om bygging av ”Skattens Hus” i Sandvika i Bærum kommune til en verdi av NOK 99 millioner

Prosjektet består i dette byggetrinnet av totalt ca.10.400 kvm, hvor 5900 kvm skal benyttes av skatteetaten og 4500 kvm utgjør parkeringshus. Parkeringshuset vil bli planlagt for ytterligere 5500 kvm. Det er inngått leiekontrakter med staten ved Fylkesskattekontoret og med kemnerkontoret i Asker og Bærum. Kontraktsform er partnering. Endelig vedtak om bygging ble foretatt i mai 2005. Planlagt byggestart er 1. juli, med innflytting 1. oktober 2006. Partnering er en samarbeidsform der partene i et prosjekt er helt åpne om alle forhold, og der alle jobber mot prosjektets felles mål.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner